Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) for køb hos KIF Kolding

 

Sæsonkort 2023/2024

 

Et sæsonkort gælder til alle hjemmekampe arrangeret af KIF Kolding. For sæsonen 2023/2024 giver sæsonkortet adgang til følgende:

 

Med et sæsonkort er der derudover, uden ekstra betaling, også adgang på fast sæsonkortplads til følgende kampe arrangeret af KIF Kolding, såfremt klubben deltager

heri:

 

Sæsonkort-fordele: 

Med et sæsonkort har man derudover følgende fordele:

  

Særlige vilkår ved sæsonkortkøb:  

Ekstraordinære omstændigheder kan for KIF Koldings vedkommende umuliggøre at opfylde garanti om adgang til alle hjemmekampe arrangeret af KIF Kolding. Det kan eksempelvis være i form af aflysninger/omstruktureringer af dele af sæsonen eller restriktioner forårsaget af virussygdomme eller andet. Særlige restriktioner for antal af tilskuere pr. kamp fra myndigheder og/eller andre kan betyde, at man til udvalgte kampe vil blive placeret på et andet sæde end sit sædvanlige. 

 

Rettigheder for sæsonkortholdere ved misligholdelse:

Såfremt sæsonkortholdere ikke får adgang til det garanterede antal hjemmekampe i sæsonen 2023/2024 har sæsonkortholderen ret til kompensation. Ved køb af sæsonkortplus efter sæsonens start, udregnes muligheden for kompensation ud fra det antal kampe, som forventet er tilbage i sæsonen fra købets dato. Kompensationen udregnes efter følgende model:

(Beløbet betalt for sæsonkortplus / garanterede kampe) * (garanterede kampe – antal spillede kampe med adgang som sæsonkortholder) = mulig kompensation*

Såfremt det bliver aktuelt med en evt. kompensation vil denne mulighed først tilgå sæsonkortholderen, når sæsonen er færdigspillet eller det fulde omfang af "misligholdelsen" kendes, da det først her vides, hvor mange kampe sæsonkortholderen evt. får mulighed for kompensation for.

 

SæsonkortPLUS på abonnement

Med et sæsonkortPLUS på abonnement får du adgang til din egen plads, de samme kampe og samme fordele som ved det ”traditionelle” sæsonkort – til gengæld får du her mulighed for at betale med en fast månedlig ydelse.

 

Priser pr. måned fra september 2023:

Kat. A: 99 kr. Kat. B: 85 kr. Ståplads: 69 kr. Studerende: 60 kr. U/12 år: 60 kr.

 

Væsentligste forskelle på et engangsbetalt sæsonkort og sæsonkort på abonnement: 

Ved et engangsbetalt sæsonkortPLUS betaler du det fulde beløb ved gentegningen/oprettelsen. Det engangsbetalte sæsonkortPLUS ophører samtidigt som den enkelte sæson, og det skal herefter gentegnes for den kommende sæson.

SæsonkortPLUS på abonnement løber på ubestemt tid frem til en evt. opsigelse, og du slipper dermed for at gentegne efter hver sæson. Læs mere om vilkårene under ”opsigelse og bindingsperiode”.

 

 

Betaling i alle årets måneder: 

Med sæsonkortPLUS på abonnement betaler du samme ydelse i alle årets 12 måneder – også de måneder, hvor der ikke spilles kampe. Det skyldes, at den samlede pris er ligeligt fordelt ud på hele året. På samme måde betales der heller ikke ekstra i måneder, hvor der eksempelvis spilles fire hjemmekampe.

 

Hvornår skal der betales? 

Første betaling sker samme dag, som du opretter dit sæsonkortPLUS abonnement. Tegner du eksempelvis sæsonkortPLUS på abonnement den 5. september, vil du efterfølgende blive opkrævet din månedlige betaling den 5. i hver måned.

 

Opsigelse og bindingsperiode: 

Ved oprettelse af et sæsonkortPLUS på abonnement er der en bindingsperiode på 6 måneder fra oprettelsesdatoen. Derefter kan abonnementet opsiges med et varsel på 1 måned. Opsigelse skal ske ved at rette henvendelse til KIF Kolding på mail: kif@kif.dk

 

Særlige vilkår ved sæsonkort på abonnement: 

For sæsonkortPLUS på abonnement gælder samme særlige vilkår og rettigheder ved misligholdelse som nævnt ovenfor under ”sæsonkort”.  KIF Kolding forbeholder sig dog retten til ved sæsonkortPLUS på abonnement forholdsmæssigt at ændre disse afhængig af datoen for oprettelsen af abonnementet samt datoen for en evt. opsigelse.

 

Sæsonkort på abonnement kan tegnes året rundt, såfremt der er ledige sæsonkortPLUS pladser. KIF Kolding forbeholder sig dog retten til at suspendere for ny salg af sæsonkortPLUS på abonnement i udvalgte perioder.

 

Forbehold for prisændringer: 

KIF Kolding forbeholder sig retten til at justere prisen på sæsonkortPLUS på abonnement fra sæson til sæson. En evt. ændring i abonnementsprisen vil effektueres pr. 1. juli det pågældende år. I tilfælde af prisændringer vil alle med sæsonkortPLUS på abonnement blive varslet om dette, og man vil i tilfælde af kortere varsel end den normale bindingsperiode få mulighed for at opsige abonnementet uden for den ellers gældende opsigelse- og bindingsperiode. 

 

 

 

 

Billetkøb og billetbestilling

 

Aftaleindgåelsen: 

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når KIF Kolding har registreret og modtaget betaling. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

 

Billetkøbet: 

Billetter kan købes kontant i billetlugen fra 90 minutter før kampstart eller via billet.kif.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort etc. For at afslutte køb af billetter skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet er underlagt dansk rets almindelige regler. Retten i Kolding er værneting.

 

Levering: 

Når du køber dine billetter via billet.kif.dk modtager du din billet via e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mail med din billet inden for 24 timer efter gennemført køb, skal du henvende dig til KIF Kolding via mail: kif@kif.dk

 

Betaling: 

Du kan betale for dine billetter med Dankort, MobilePay eller kontant. Al kommunikation mellem dig og KIF Kolding sker krypteret. Der er derfor ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og KIF Kolding gemmer ikke kortoplysningerne (sæsonkortPLUS på abonnement er undtaget dette).

 

Billetten: 

Billetten med den påtrykte stregkode/QR-kode er dit afgangsbevis til det pågældende arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. HUSK at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

 

Ændring af arrangement: 

Ændring af et arrangement kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunktet herunder dato og tidspunkt for et håndboldarrangement. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændring. Ændring af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet) samt på www.kif.dk

 

Ombytning eller refundering: 

Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller andet arrangement. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. 

 

Aflysning: 

Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail samt på www.kif.dk. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk – nærmere information vil i så fald tilgå billetindehaveren via mail. Hvis produktet er købt kontant, skal du henvende dig til KIF Kolding administration for at få beløbet refunderet. Evt. betalingsgebyr og billetgebyr refunderes ikke.

 

Reklamation: 

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til KIF Kolding.

 

Forbehold: 

KIF Kolding forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. KIF Kolding tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementer herunder bl.a. priser, spillested, dato og tidspunkt samt for udsolgte arrangementer. KIF Kolding er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

 

Fotografering og optagelser: 

Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

 

Billetbestilling: 

Billetter bestilles med de rettigheder som anført under "Billetkøb og billetbestilling".

 

SæsonkortPLUS på abonnement

Med et sæsonkort på abonnement får du adgang til din egen plads, de samme kampe og samme fordele som ved det ”traditionelle” sæsonkort – til gengæld får du her mulighed for at betale med en fast lav månedlig ydelse.

 

Væsentligste forskellige på et engangsbetalt sæsonkort og sæsonkortPLUS på abonnement: 

Ved et engangsbetalt sæsonkort betaler du det fulde beløb ved gentegningen/oprettelsen. Det engangsbetalte sæsonkort ophører samtidigt som den enkelte sæson, og det skal herefter gentegnes for den kommende sæson.

SæsonkortPLUS på abonnement løber på ubestemt tid frem til en evt. opsigelse, og du slipper dermed for at gentegne efter hver sæson. Læs mere om vilkårene under ”opsigelse og bindingsperiode”.

 

Dit abonnement gælder fra det øjeblik, du opretter det. Fra oprettelsesdagen har du derfor adgang til den næste KIF Koldings hjemmekamp – også hvis denne spilles samme dag som oprettelsen.

 

Betaling i alle årets måneder: 

Med sæsonkortPLUS på abonnement betaler du samme ydelse i alle årets 12 måneder – også de måneder, hvor der ikke spilles kampe. Det skyldes, at den samlede pris er ligeligt fordelt ud på hele året. På samme måde betales der heller ikke ekstra i måneder, hvor der eksempelvis spilles fire hjemmekampe.

 

Hvornår skal der betales? 

Første betaling sker samme dag, som du opretter dit sæsonkortabonnement. Tegner du eksempelvis sæsonkortPLUS på abonnement den 5. juli, vil du efterfølgende blive opkrævet din månedlige betaling den 5. i hver måned.

 

Opsigelse og bindingsperiode: 

Ved oprettelse af et sæsonkortPLUS på abonnement er der en bindingsperiode på 6 måneder fra oprettelsesdatoen. Derefter kan abonnementet opsiges med et varsel på 1 måned. Opsigelse skal ske ved at rette henvendelse til KIF Kolding på mail: kif@kif.dk

 

Særlige vilkår ved sæsonkortPLUS på abonnement: 

For sæsonkortPLUS på abonnement gælder samme særlige vilkår og rettigheder ved misligholdelse som nævnt ovenfor under ”sæsonkort”. KIF Kolding forbeholder sig dog retten til ved sæsonkortPLUS på abonnement forholdsmæssigt at ændre disse afhængig af datoen for oprettelsen af abonnementet samt datoen for en evt. opsigelse.

 

Forbehold for prisændringer: 

KIF Kolding forbeholder sig retten til at justere prisen på sæsonkortPLUS på abonnement fra sæson til sæson. En evt. ændring i abonnementsprisen vil effektueres pr. 1. juli det pågældende år. I tilfælde af prisændringer vil alle med sæsonkortPLUS på abonnement blive varslet om dette, og man vil i dette tilfælde få mulighed for at opsige abonnementet uden for den ellers gældende opsigelse- og bindingsperiode. 

 

Betingelserne er opdateret pr. 1. august 2023. 

Betingelser for brug af appen

Vilkår og Betingelser for brug af KIF Kolding Shop

Opdateret d. 01.08.2023

Almindelige betingelser for brug af KIF Kolding Shop – gældende pr. 01. august 2023.

KIF Kolding Shop er en app, der stilles gratis til rådighed af KIF Kolding

CVR-nr.: 20919078
Ambolten 2-4
6000 Kolding

Tlf. +45 76 32 60 00

kif@kif.dk


Disse almindelige betingelser finder anvendelse på køb af varer af private forbrugere i KIF Kolding Shop til anvendelse i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Aftalens indgåelse

Før du kan anvende KIF Kolding Shop, er det påkrævet, du har en bruger på www.kif.dk, da det er denne brugers oplysninger, du skal anvende til at logge ind i KIF Kolding Shop.  Denne bruger kan oprettes på www.kif.dk eller direkte i appen.

Når du downloader og logger ind i KIF Kolding Shop, indgår du aftale med KIF Kolding og accepterer samtidig de Vilkår og Betingelser der er for brug af appen.

 

Bestilling og betaling

KIF Kolding Shop er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker for salget grundet vedligeholdelse. Alle priser hos KIF Kolding er angivet i DKK og er inklusiv moms. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende. 

For at handle gennem KIF Kolding Shop skal du være fyldt 13 år og i besiddelse af et gyldigt betalingskort. Ved evt. køb af alkohol gennem KIF Kolding Shop skal du være fyldt 18 år og kunne fremvise gyldigt billedlegitimation mod forespørgsel.

 

Vi accepterer Dankort og VISA/Dankort udstedt i Danmark til betaling. MobilePay kan benyttes til betaling for udvalgte produkter. Der kan tillægges gebyr ved køb af de enkelte produkter. 

Forudbetaling ved kontooverførsel gælder kun for erhvervsdrivende. 

 

Kvittering

Når du har foretaget et køb i appen, dannes der en kvittering. Ønskes kvitteringen genkaldt efter købet, kan kvitteringen findes under din profil KIF Koldings webshop: www.kif.dk  under din Ordrehistorik, som har til formål at samle kvitteringer på alle køb foretaget med dit bruger ID i henholdsvis klubbens app og webshop.

 

Sikkerhed

Sikkerheden på www.kif.dk og I KIF Kolding Shop er i top, idet al kommunikation mellem vores betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Med andre ord, er det kun PBS, der har adgang til dine data. Hverken KIF Kolding eller andre uvedkommende har mulighed for at se de data, der udveksles ved køb.

 

Billetter

Billetter købt på www.kif.dk fremgår i KIF Kolding Shop, såfremt der anvendes samme, bruger til henholdsvis køb via shoppen og log-ind i KIF Kolding Shop. Derudover kan de købte billetter printes direkte fra kvitteringssiden. Vi gør opmærksom på, at billetterne først er reserveret til dig, når din betaling er gennemført. Det er vigtigt, at du behandler din billet som et værdipapir og sikrer dig mod, at den kopieres eller udskrives flere gange. Såfremt der er printet flere kopier af billetten, er det kun den billet, der bliver scannet første gang, der er gyldig. Øvrige kopier er ugyldige.

Har du mistet din billet, eller er den blevet ulæselig, kan du til enhver tid printe en ny ved hjælp af et link i den tilsendte ordrebekræftelse. Har du mistet din kvittering/billet, kontakt da KIF Kolding på kif@kif.dk eller +45 76 32 60 00.

 

 

 

 

Fortrydelsesret

Billetter

Efter køb kan du ikke få din billet refunderet eller fortryde købet. Har du bestilt en forkert type, vil du kunne få refunderet differencen eller blive påkrævet ekstra ved for lidt betalt. Tjek derfor din ordre umiddelbart efter bestilling.

Ved aflysning af arrangementet refunderes prisen for købte billetter ekskl. evt. gebyrer.

Pengene tilbagebetales til den konto, hvorpå pengene er hævet. Dette for at undgå ulovlig brug af stjålne kreditkort. Har du betalt med check eller kontant, vil vi bede om registrerings- og kontonummer til en bankoverførsel. 

 

Evt. Bodprodukter

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til alle køb gennem KIF Kolding Shop. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen og ophører efter 14 dage eller så snart det købte produkt anvendes.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du anvender produktet og inden udløbet af 14-dages fristen – kontakte klubbens personale ved et af klubbens arrangementer eller meddele dette til klubben i en utvetydig skriftlig erklæring. Denne sendes til KIF Kolding, Ambolten 2-4, 6000 Kolding eller til kif@kif.dk

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

- Brugernavn

- E-mail adresse

- Ordrenummer (på den ordre, der ønskes retur)

 

Tilbagebetaling

Hvis du har anvendt et betalingskort som betalingsmiddel refunderes beløbet til kortet og indsættes på din konto inden for 8 hverdage fra modtagelsen af en utvetydig skriftlig eller mundtlig fortrydelse af køb. 

Hverken kortgebyrer eller et eventuelt billetgebyr refunderes. 

 

Ændring af Indhold, vilkår og priser

KIF Kolding kan til enhver tid ændre indhold og priser i KIF Kolding Shop. Ved mindre justeringer relateret til indhold, vil der ikke være nogle varslinger. Såfremt der er væsentlige ændringer, vil disse blive varslet på KIF Kolding Shops forside.

 

Parternes Forpligtigelser

For at forhindre misbrug kan du højst benytte KIF Kolding Shop på én enhed ad gangen. Såfremt du ønsker at anvende et produkt, du har købt gennem KIF Kolding Shop, kan KIF Kolding kræve, at din enhed er online.

KIF Kolding påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. KIF Kolding fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tyveri – herunder tyveri af brugerens enhed og eventuelle køb, der måtte blive foretaget i KIF Kolding Shop på brugerens kort efter tyveriet.

 

Ophør

Slet konto:

Hvis du ønsker at slette din konto, kan du gøre det på Min Konto > Mine Oplysninger på webshoppen, som du finder her: www.kif.dk  

Vær opmærksom på at der kan være noget der forhindre din mulighed for at slette din konto. Dette kunne eksempelvis være, at du har billetter til en kamp i fremtiden eller et aktivt sæsonkort. Alle årsager fremgår af siden. Ønsker du trods dette fortsat at slette din konto, kontakt da venligst kif@kif.dk  

 

Nyhedsbreve

Du vil kun modtage nyhedsbreve fra KIF Kolding, hvis du aktivt har tilmeldt dig. Vi gemmer din e-mailadresse i en database på en beskyttet server. Kun KIF Kolding har adgang til dine oplysninger sammen med en ekstern samarbejdspartner. Vi garanterer, at vi ikke videregiver eller sælger din e-mailadresse til andre virksomheder.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket nederst i e-mailen, som du har modtaget fra os.

 

Persondata

Ved oprettelsen af et log-in i KIF Kolding Shop, giver du samtykke til, at KIF Kolding må registrere dit brugernavn og tilhørende mailadresse samt føre en historik på de køb, du foretager via denne bruger på henholdsvis KIF Koldings webshop og i KIF Kolding Shop. Oplysningerne er kun tilgængelige for autoriserede medarbejdere hos KIF Kolding og bliver gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et log-in til at kunne foretage køb hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, medmindre du beder os herom.

Vi anvender ikke logstatistik af dine personlige oplysninger eller køb. Personoplysninger som brugernavn, mailadresse og kreditkortoplysninger bruges udelukkende til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med samt til at hjælpe dig med eventuelle forespørgsler.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som registreret i vores system har du altid indsigtsret, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod registreringen i henhold til bestemmelserne i persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Christian Klamer. 

Spørgsmål vedrørende KIF Kolding og brug af shoppen kan rettes til: KIF Kolding, tlf. +45 76 32 60 00.

Om appen

Med KIF Kolding Shop kan du fokusere på kampen og ikke andet. Appen tilbyder smarte løsninger, der hjælper med at sikre dig den perfekte oplevelse før, under og efter kampen. Gennem KIF Kolding Shop kan du købe og opbevare dine billetter, bestille mad og drikke under kampen og holde dig opdateret omkring klubben.

Features:

Om:

KIF Kolding Shop er udviklet af Venue Manager A/S i samarbejde med KIF Kolding. For mere information om Venue Manager A/S se www.venuemanager.dk eller følg Venue Manager A/S på www.facebook.com/venuemanagerco

Hvis du ønsker at slette din konto, kan du gøre det på Min Konto > Mine Oplysninger på webshoppen, som du finder her: www.kif.dk.

Vær opmærksom på at der kan være noget der forhindre din mulighed for at slette din konto. Dette kunne eksempelvis være, at du har billetter til en kamp i fremtiden eller et aktivt sæsonkort. Alle årsager fremgår af siden.